Ehtoolla oli koree keli, tyä eteni holjasti ja vermeet lisäänty! Kuva toristaa tän. Ny mennääm maate!